poniedziałek, 30 marca 2009

czwartek, 19 marca 2009


Kobra Królewska wąż z rodziny zdradnicowatych zaliczany do kobr.Największy wąż jadowity na świecie ( ok.1.5 cm zębów jadowitych ). Zamieszkuje tereny leśne,chętnie w pobliżu wody.Ubarwienie ziemne,płowożółte, brunatne do czarnego w nielegularnie rozmieszczone jaśniejsze pasy.Pożywieniem Kobry Królewskiej są wyłącznie inne węże, głównie rodzaju Naja.Samica składa do 40 jaj.

poniedziałek, 16 marca 2009

kobra królewska


Kobra Królewska jest największym i najgroźniejszym ze wszystkich jadowitych gadów. Jej długość wynosi 5,5 metra. U typowo ubarwionych okazów na oliwkowozielonym bądź brązowym grzebiecie występują wąskie, powyginane poprzecznie ciemne pręgi. Zdarzają się jednak osobniki żółtawe, a także czarne. Kobra Królewska jest agresywna. Jad Kobry Królewskiej wydzielany jest w dużych ilościach i dawka ta najprawdopodobniej wystarczałaby na zabicie słonia. Prowadzi dzienny tryb życia. Zamieszkuje Indie, Birmę, Pakistan, Wietnam, Laos, płd.Chiny, Malezję, Indonezję i Filipiny.